Ayet Ayet İnsan

 Osmanlı Devleti, Doğu Roma’yı fethetmek üzere kurulmuştu. Sultan II. Mehmed’e gelene kadar pek çok padişah...

Cizvitler

Hıristiyan dünyasında çok sayıda tarikat veya dini grup içerisinde Cizvitler üzerinde odaklanmamızın bazı...

Evanjelikler

Hıristiyanlık ilk büyük bölünmeyi 1054 yılında yaşamış ve Kilise Doğu (Ortodoks) ve Batı (Katolik) olmak...

İlyada

(Hekabe: ) “Belki bir zaman gelir senden doğan çocuklar İllion’a tekrar yerleşir ve kent yeniden...

Küçük Prens

Ertesi gün Küçük Prens yeniden oraya geldi. Her gün aynı saatte gelsen daha iyi olur, dedi tilki. Örneğin...

Gizem

Aşk; sınır, ülke, millet tanımayan derin bir yolculuk. Amerika’da yaşayan Kenan Aden’in kaleminden, okyanus...
Sayfa 1 / 3