99 Soruda Reklam ve Reklamcılık

99 Soruda Reklam ve Reklamcılık
Bu kitap, eğitim alsın ya da almasın, reklam sektöründe çalışmaya aday olan kişiler için bir kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır. Bir alanda var olmak isteyen herkesin belirli bir entelektü-el birikime ulaşıncaya kadar pek çok soru zihnini kurcalar. Kitapta, reklamla ilgili temel kavram-lardan, önemli reklam figürleri ve yaklaşımlara; reklamın üretimi ve işleyişinden, reklam ve araş-tırma ilişkisine; reklam ortamlarından medya planlamaya; reklam kurumlarından etik konusuna; yaratıcılığın reklamdaki konumundan yeni reklam eğilimlerine kadar pek çok ana başlıkta sınıf-landırılabilecek temel sorular sorulmuş ve bunların yanıtları anlaşılabilir bir düzeyde verilmiştir. Reklam nedir? Reklamcı kime denir? İyi reklam firma batırır mı? Reklamcılığı kim küreselleştir-miştir? Kamu Spotlarının kökeni nedir? Ülkelere göre reklam anlayışları değişir mi? Reklamcılıkta kullanılan belli başlı araştırma türleri nelerdir? Eksiltme, kaynaştırma ve kapalı dünya terimleri neyi ifade eder? Medya planlamada hangi programlar kullanılır? Herkes yaratıcı olabilir mi? Tele-vizyon reklamlarında gerçeklik nasıl yaratılır? Reklamcı, ahlaklı olmak zorunda mıdır? Anti rek-lam nedir? Reklamı bilinçaltında yapmak mümkün müdür? Augmented reality kavramı reklamcı-lık açısından neyi ifade eder? …ve daha onlarca sorunun yanıtını kitabı okuduktan sonra edinmiş olacaksınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir