Çoğunluk Aydınlarında Irkçılık

Çoğunluk Aydınlarında Irkçılık
Egemenlerin temsil ettiğinden farklı kimliğe sahip olanlar çeşitli uygulamalarla azaltılıp, sonra da ‘bunlar azınlıktır’ denebiliyor. Azınlık kavramı, iktidardakilerin tarif ettiği bir şey. Kimlerden oluşacağını onlar tespit edebilir, hatta yaratabilir. Gücü ele geçirenler, kendilerine çoğunluk süsü veren bir azınlık da olabilir ve zaman içinde bu yalanlarını gerçek hale getirebilirler. Bugün Türkiye’deki çoğunluk aydınları azınlık terimiyle tarihe gönderme yapıyor, bilerek veya bilmeyerek. Oysa bu, inkarcılıktan başka bir şey olmuyor. ‘Zenginler azınlıktır, yoksullar çoğunluk’ yaklaşımı da, ırkçı önyargılarla pusulası şaşanların dilinde, ‘azınlıklar zengindir, çoğunluk yoksul’ genellemesine dönüşebiliyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir