Din-Dram

Din-Dram
Tiyatro sanatı, mitoloji’den bugünün tek tanrılı dinlerine kadar dünyayı anlama ve kavrama çabasının metafizik biçimi olan inanç olgusunun içinden çıktı. Dionysos dini ve tarikatı içinde yapılan gösterimin dışa açılıp laikleşmesi ile başladı tiyatronun yolculuğu. Sonrasında ise, hayatı yeniden biçimleyip anlatan, canlandıran tiyatro sanatı üzerinde inancın, dinin egemenliği başladı. Hayatı ‘‘yeniden yaratan’’ ve ‘‘ canlandıran’’, gerçeğin bir benzerini ortaya çıkaran bu sanat insanlarda kötü duygular, yararsız çoşkular uyandırabilirdi. Din, kendi içinden çıkan bu santı dizginlemeliydi. Dr, Banu Ayten Akın’ın ‘‘ Din-Dram’’ çalışması, din ile tiyatronun birbiri içine geçmiş yolculuğunu farklı perspektiflerden irdelerken, tiyatro tarihine irdeleyen, sorgulayan bir gözle bakmayı da teklif ediyor. Prof. Dr. Semih ÇELENK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir