Haç ve Hilal Altında & Ortaçağda Yahudiler

Haç ve Hilal Altında & Ortaçağda Yahudiler
Müslümanlar ve Yahudiler ortaçağ boyunca “inançlararası ütopya”yı gerçekleştirerek barış içinde bir arada yaşadılar mı? Yoksa Yahudiler Müslüman yönetimi altında Hıristiyan topraklarında olduğu gibi eziyet mi çektiler? Karşılıklı polemiklerden doğan “mitleri” bir yana koyan Mark Cohen, ortaçağda İslam ve Hıristiyan yönetimleri altındaki Yahudi yaşamının sistematik bir karşılaştırmasını sunuyor.

Cohen yapıtında Yahudilerin ortaçağ Arap-Müslüman dünyasında Hıristiyanlıkta olduğundan daha güvenli yaşadıkları iddiasının ötesine geçmektedir. Bu bağlamda nasıl ve niçini açıklamakta ve dolayısıyla ortaçağ diyasporasında Yahudi-Yahudi olmayan ilişkilerin daha derin anlaşılmasına yardım etmektedir.

Princeton Üniversite’nde Yakındoğu kürsüsünde profesör olan Mark R. Cohen Jewish Self-Goverment in Medieval Egypt ve The Autobiography of a Seventeenth-Century Venetian Rabbi adlı kitapların da yazarıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir