Temel Mantık

Temel Mantık
Bu kitapta Klasik Mantığın temel problemleri günümüz anlayışı açısından ele alınmıştır. Bu anlayış çerçevesinde mantıklı düşünüşün dayandığı prensipler ve günlük dilin bazı özellikleri inceleme konusu yapılmıştır. Bu arada Klasik Mantık ve Modern Mantık arasındaki ilgi üzerinde de durulmuştur. Ayrıca mantığın günlük hayatta ve felsefedeki uygulamaları hakkında da bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir