Türk Modernleşmesi Sürecinde Trabzon Halkevi

Türk Modernleşmesi Sürecinde Trabzon Halkevi
Halkevleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında gerçekleştirilen bir modernleşme hareketiydi. Halkevleri, Türk moderleşmesini temel değerleri olan; eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, ulusu aynı ülküye bağlı bir kitle haline dönüştürmek, ulusal birliği oluşturan kültür öğelerini ortaya çıkartıp geliştirerek kültür ve düşünce birliğini sağlamak, kır, kent ve köylü aydın ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmak için çalışan bir kurum olarak örgütlenmişti. Kuşukusuz, kurumun örgütlenmesi ve hedeflerinin belirlenmesinde Atatürk’ün izleri açıkça görülmektedir…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir