Uygulamalı İş Mevzuatı İşlemleri El Kitabı

Uygulamalı İş Mevzuatı İşlemleri El Kitabı
En son Torba Kanunla getirilen değişikler çerçevesinde

Açıklamalı-Sözlüklü
Gerekçeli Kanun – Yönetmelik – Tebliğ- Form –
Belge Ekleri ve
Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış

İş mevzuatı; başta kamu-özel tüm işyerleri olmak üzere işçi-işçi kuruluşları, işveren-işveren kuruluşları, taşeron, akademisyen, öğrenci, avukat, muhasebeci ve çalışma hayatı ile ilgili diğer bütün kesimleri yakından ilgilendirmektedir.
Hukuk sistemimizde en çok değişikliğe uğrayan mevzuat, çalışma hayatının dinamik yapısına bağlı olarak hiç kuşkusuz iş mevzuatıdır.
İş mevzuatında özelikle 22. 05. 2003 tarihinde kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan çok sayıda yönetmelik ve diğer alt mevzuatla köklü değişiklik ve yenilikler yapılmıştır.
Elinizdeki bu kitapta; en son 13. 02. 2011 Tarih ve 6111 sayılı (Torba) Kanunla yapılan değişiklikler dahil olmak üzere iş mevzuatı en güncel ve en kulanışlı en kapsamlı bir şekilde, ilgili yargı kararları ile birlikte uygulama yönelik form-belge-dilekçe ve diğer gerekli bilgiler ile birlikte bir araya getirilerek bu rehber eser, vucuda getirilmiştir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir